Unit Media dan Komunikasi

Print

OBJEKTIF UNIT MEDIA & KOMUNIKASI

 

Memberi perkhidmatan untuk membantu Kerajaan Negeri Johor khususnya Pejabat Menteri Besar Johor dalam merancang propaganda dan penyebaran maklumat berkenaan isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat melalui media masa, media cetak dan media elektronik.