MB QUOTES

SORT:

Category: Agama Islam
Created: Friday, 18 December 2015 02:39
Hits: 920
Read more

Penggunaan instrumen waqf secara optimum dalam membangunkan ekonomi, pendidikan dan kebajikan di Johor merupakan salah satu Agenda Besar yang saya perkenalkan dalam Bajet 2016 baru-baru ini

Category: Agama Islam
Created: Monday, 30 November 2015 03:16
Hits: 911
Read more

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah (untuk menegakkan agama Islam), mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, Lagi Maha Mengasihani" - al-Baqarah: 218

 

Category: Agama Islam
Created: Wednesday, 14 October 2015 04:01
Hits: 958
Read more

Hayati Sirah Nabi Muhammad SAW melalui pelbagai dugaan menyebarkan Islam dan semangat muafakat menjalani ibadah Qurban. 

 

Semoga segala ikhlas pengorbanan dan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salam Aidiladha

Category: Agama Islam
Created: Wednesday, 23 September 2015 08:19
Hits: 1057
Read more

Sudah sampai masanya kita mempunyai sasaran pungutan dan pengagihan zakat yang berorentasikan pencapaian dan mempunyai strategi pengagihan yang mampu menterjemahkan manfaat sebenar zakat kepada masyarakat. Sudah tiba masanya zakat menjadi elemen penting perbendaharaan Johor dan masyarakatnya.

Category: Agama Islam
Created: Thursday, 16 July 2015 05:10
Hits: 955
Read more

Suatu mekanisma penyelarasan yang berwibawa dan berkesan mestilah dibentuk bagi mempastikan kegiatan dakwah dapat dilaksanakan dengan teratur dan rapi serta menepati pada golongan sasaran. Muafakat antara pakar-pakar Muslim dalam pelbagai bidang dan antara institusi dan organisasi Islam yang berwibawa hendaklah diusahakan. Memperkukuh syiar islam menjadi fokus utama di Negeri Johor selari Pelan Suara Hati Johor.

Category: Agama Islam
Created: Saturday, 17 January 2015 04:53
Hits: 987
Read more

Perbadanan Islam Johor akan bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor (Maij) dan Jabatan Agama Islam Johor (Jaij) bagi mengenal pasti tanah-tanah yang terlibat.Di Johor Baharu, ada banyak tanah wakaf yang tidak diguna atau tidak ada perancangan.

 

Category: Agama Islam
Created: Tuesday, 16 December 2014 08:42
Hits: 947
Read more

Category: Agama Islam
Created: Tuesday, 08 April 2014 02:35
Hits: 908
Read more

Peranan dan fungsi masjid harus diperkukuhkan dan diberi nafas baru selari dengan usaha kita membina modal insan yg lebih berkualiti selain berperanan mencorakkan islam cara hidup dan menarik golongan muda turut sama mengimarahkan masjid.

Category: Agama Islam
Created: Friday, 28 February 2014 03:52
Hits: 916
Read more

Kehadiran dan suara ulama sentiasa ditunggu dan diperhatikan oleh masyarakat yang cintakan agamanya. Nasihat dan saling hormat-menghormati merupakan salah satu cara yang dapat mengeratkan lagi hubungan diantara dua golongan berkenaan.

Category: Agama Islam
Created: Monday, 16 December 2013 02:40
Hits: 933
Read more
Add item more