MB QUOTES

Created: Tuesday, 29 October 2013 02:29
Hits: 195

Program 'Social Entrepreunership'

Program 'social entrepreunership' seperti Kawan Iskandar Iskandar Malaysia telah dilancarkan dimana dua dari empat balas projek koperasi penduduk telah menggerakkan projek eko pelancongan dan medan selera di kawasan Iskandar Malaysia.

 

Saya juga menggalakkan Koperasi nelayan harus ditubuhkan di Mersing untuk membantu nelayan dari segi penangkapan ikan sehinggalah proses pemasaran ikan & penghasilan produk. Kerajaan Negeri juga menggalakkn pembinaan homestay dilaksanakan secara koperasi oleh penduduk Mersing sebagai pusat pelancongan. Belia juga harus guna peluang menggerakkn program sosial dan 'social entrepreunership' dengan pelbagai bantuan Suruhanjaya Koperasi Malaysia kepada koperasi.