MB QUOTES

Created: Wednesday, 14 October 2015 04:01
Category: Agama Islam
Hits: 1105

Perpaduan Nadi Transformasi Negara

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah (untuk menegakkan agama Islam), mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, Lagi Maha Mengasihani" - al-Baqarah: 218