MB QUOTES

Created: Tuesday, 27 January 2015 04:55
Hits: 570

Pembinaan Pelabuhan di Pengerang

Kerajaan Negeri akan mewujudkan Pelan Induk Pembangunan Pe­labuhan-pelabuhan Jo­hor bagi memantapkan perkembangan ekono­mi­ Johor yang dijangka disiapkan akhir tahun ini.Pelan berkenaan akan meliputi pelbagai aspek melibatkan pelabuhan-pelabuhan di negeri ini, termasuk kemungkinan pembinaan sebuah lagi pelabuhan di Pengerang, Kota Tinggi.