MB QUOTES

Created: Saturday, 17 January 2015 04:53
Category: Agama Islam
Hits: 1021

Memperkukuh Syiar Islam di Negeri Johor

Suatu mekanisma penyelarasan yang berwibawa dan berkesan mestilah dibentuk bagi mempastikan kegiatan dakwah dapat dilaksanakan dengan teratur dan rapi serta menepati pada golongan sasaran. Muafakat antara pakar-pakar Muslim dalam pelbagai bidang dan antara institusi dan organisasi Islam yang berwibawa hendaklah diusahakan. Memperkukuh syiar islam menjadi fokus utama di Negeri Johor selari Pelan Suara Hati Johor.