MB QUOTES

Created: Monday, 16 December 2013 02:40
Category: Agama Islam
Hits: 949

Kekuatan Ummah Membawa Rahmat Kepada Negara

Kehadiran dan suara ulama sentiasa ditunggu dan diperhatikan oleh masyarakat yang cintakan agamanya. Nasihat dan saling hormat-menghormati merupakan salah satu cara yang dapat mengeratkan lagi hubungan diantara dua golongan berkenaan.

 

 

Golongan ulama mestilah berintegriti, ikhlas, jujur, berpandangan luas dalam memberikan pendapat berlandaskan kebenaran tanpa dipengaruhi mana-mana pihak dan fahaman tertentu.