MB QUOTES

Created: Thursday, 25 July 2013 02:17
Category: Agama Islam
Hits: 218

Penambahan Jumlah Pungutan Zakat

Penambahan jumlah pungutan zakat daripada RM 137 juta pada 2011 kepada 171 juta tahun lalu membuktikan kejayaan kerajaan negeri mengurus dan membangunkan ekonomi masyarakat islam.